VOORWAARDEN

Het bedrijf dat deze webpagina beheert, is SC TERMOFARC TECHNOLOGIES SRL, geregistreerd in het Roemeense handelsregister met nummer J08 / 1047/2014, met CUI RO33399146 hierna te noemen “bedrijf”.

Hierna “gebruiker” genoemd, is dit elke natuurlijke of rechtspersoon die deze website gebruikt om zich te informeren of om via deze website op de markt gebrachte producten te kopen. De gebruiker kan deze webpagina alleen gebruiken als hij akkoord gaat en de voorwaarden respecteert. Het browsen en het gebruik van deze webpagina door de gebruiker vertegenwoordigt zijn instemming zonder beperkingen of voorbehoud van de huidige voorwaarden.

Deze tekst vertegenwoordigt de kennis en plicht van het bedrijf om te voldoen aan de geldende wetgeving in Europa en Roemenië.

Door het beheersen van de bepalingen genoemd in de voorwaarden, erkent en aanvaardt de gebruiker de gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van de genoemde bepalingen. Voor vragen over de voorwaarden staat het bedrijf tot uw beschikking tijdens de openingsuren vermeld op de productpagina’s.

Gebruik voor meldingen de contactgegevens op deze webpagina of de contactpagina.